Lütfen 10 saniye kadar bekleyin.

hemsiresite.blogspot.com'a yönlendiriliyorsunuz.

Hemşirelikle ilgili onbinlerce içeriğe ulaşmanıza çok az kaldı.

27.4 C
Istanbul
Cumartesi, Temmuz 24, 2021
Ana sayfa Etiketler Hemşire bakım planı

Etiket: hemşire bakım planı

Hemşirelik tanıları, hasta bakım planı olarak sağlık sisteminde önemli bir olgudur. Standart sağlık hizmetini ve hemşirelerin uygulamada başarı oranını arttırmaktadır.

İletişimde Yetersizlik Hasta Bakım Planı

Bireyin iletişim yeteneğinde azalma ya da bozulma durumunda iletişimde yetersizlik nanda tanısı konmaktadır. İletişim yeteneği azalmış ya da çarpıklaşmış olan birey, toplum ile uyum...

Çevresine Zarar Verme Riski Hasta Bakım Planı

Bireyin kendisine veya çevresindekilere kasıtlı yada kasıtsız zarar verme, yaralama potansiyelinin olması "Çevresine Zarar Verme Riski" olarak adlandırılır. Çevresine Zarar Verme Riski Hasta Bakım Planı NEDEN: 1....

Hasta Bakım Planı

Hastalık, insan hayatının yardıma en muhtaç olduğu dönemlerinden biridir. Hasta bakım planı, rahatsızlığı tanımak, hastalığın gelişim sürecini öğrenmek ve tedavi için öneriler almak için...

Kardiyak Out-Put Azalma Hasta Bakım Planı

Bireyin kardiyak fonksiyonlarında bozulmaya yol açacak şekilde, kalp tarafından vücuda pompalanan kan miktarında azalma durumuna Kardiyak Out-Put Azalma denir. Kardiyak Out-Put Azalma Hasta Bakım Planı Kardiyak...

İdrar İnkontinansı Hasta Bakım Planı

Hastada istemsiz idrar yapma, idrarını tutamama durumunda idrar inkontinansı teşhisi konulur. İDRAR İNKONTİNANSI NEDENLERİ: Cerrahi operasyon Kemoterapi Kanser İnfeksiyon Diyabetik nöropati Anestestezi Kalıcı kateter uygulanması...

İnfeksiyon Bulaştırma Riski Hasta Bakım Planı

Bireyin, patojen ya da fırsatçı ajanı başkalarına bulaştırma riski taşıması, enfeksiyon bulaştırma riski olarak adlandırılır. İnfeksiyon Bulaştırma Riski Hasta Bakım Planı İNFEKSİYON BULAŞTIRMA NEDENLERİ: İnfeksiyon kaynağı...

İnfeksiyon Alma Riski Hasta Bakım Planı

Bireyin, endojen yada ekzojen kaynaklı fırsatçı ya da patojenik ajanlara(vitüs, fungus, bakteri, protozoa vb) maruziyet riskinin olması İnfeksiyon Alma Riski olarak tanımlanır. İnfeksiyon Alma Riski...

Hipotermi Hasta Bakım Planı

Bireyin, beden ısısının 36.0 °C ve altına inmesi ya da inme riski olması durumunda hipotermi teşhisi konulmaktadır. HİPOTERMİ NEDENLERİ: 1. İnfeksiyon 2. Nötropeni 3. Post-op hipotermi 4. Terminal dönem 5....

Gaz Değişiminde Bozulma Hasta Bakım Planı

Bireyde, akciğer alveolleri ile vasküler sistem arasında oksijen ve karbondioksit gazlarının geçişinin azalması/azalma olasılığının olması, gaz değişiminde bozulma tanısı koymak için yeterli bir sebeptir. HASTALIK...

Hemşirelik Tanıları ve Hemşirelik Girişimleri

Hemşirelik tanıları, hemşirelik terminolojisinde sıklıkla karşılaşılan bir kavramdır. Uluslararası tıp alanında oldukça yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. Ülkemizde de Hemşirelik Tanıları terimi olarak kullanılmaktadır. Hemşirelik tanılama...

Hava Yollarının Açıklığında Yetersizlik Hasta Bakım Planı

Bireyin, solunum fonksiyonunu sürdürememesi ya da yetersiz soluk alıp verme durumu, hava yollarında açıklığın yetersiz - nefes darlığı olduğunu gösterir. HASTALIK NEDENLERİ: 1. Kanser 2. Obstrüksiyon 3. Aşırı...

Bireysel Başetmede Yetersizlik Hasta Bakım Planı

Bireyde, içsel çevresel stresörleri uygun şekilde ele almada başarısızlık, anksiyete, korku veya öfkeyi kontrol etmek için kullanılan yöntemlerin yetersizliği durumunda 'Bireysel Başetmede Yetersizlik' durumu...